Testowy egzamin Podstawowy Akademii Inwestowania

Sprawdź się w próbnym teście! Dzięki temu, wybierzesz odpowiedni do swojej wiedzy poziom egzaminu Akademii Inwestowania.

Prezentujemy 30 pytań, których poziom odpowiada PODSTAWOWEJ kategorii certyfikatu. W każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Nie dajemy limitów czasowych (będą na właściwym egzaminie).

Możesz śmiało przystępować do poziomu podstawowego egzaminu, jeśli poprawnie odpowiesz na ponad 21 pytań. Jeśli wynik masz dużo lepszy, spróbuj sił w próbnym teście na zaawansowanym poziomie.

Trzymamy kciuki!